50 טיפים לתחזוקת נכס שכדאי לקחת בחשבון כדייר כדי לשמור על הדירה שלך במצב מעולה

1.   הימנעמצפיפות- אל תעמיסו את דירתכם בריהוט או פריטים מוגזמים. זה יכול להוביל לנזקולבלגן.

 

2.   ניקוישוטף- נקו את הדירה באופן קבוע כדי לשמור עליה טרייה וללא לכלוך.

 

 

3.   הימנעומפגיעה בקירות: הימנעו מלקדוח חורים או שימוש במסמרים על קירות. השתמש בווי דבקלקישוטים במקום זאת, ורק בעת הצורך וכשאין ברירה השתמשו בדיבל ובורג מתאים למוצרשברצונכם לתלות, הכירו את סוג התשתית עליה אתם תופסים את הבורג והתאימו אל התשתיתעם איש מקצוע או בחנות חומרי הבנין.

 

4.   שימושנכון במכשירים: השתמשו בכל המכשירים כראוי. הימנעו מעומס יתר על שקע מכונת הכביסה,נקו את המקרר באופן קבוע, ואל תשאירו את הכיריים ללא השגחה בזמן השימוש.

5.   דווחעל בעיות באופן מיידי- אם אתה מבחין בבעיות כגון דליפות, סדקים או מכשירי חשמלשבורים, דווח עליהן מיד לאיש מקצוע, לוועד או שיקלו להחליף מכשיר בהתאם לסיטואציה-אל תזניחו.

6.   בדקובאופן קבוע את גלאי העשן-  בדוק באופן קבועאת גלאי העשן שלך והחלף סוללות לפי הצורך, בדר״כ יש מנורת בקרה שהגלאי מחובר לחשמלקבוע. ודאו זאת.

7.   תחזקואת הצנרת- הימנעו מזריקת מזון או חפצים קשים לכיור או לאסלה. נקו באופן קבוע אתמכסי הניקוז, וחנכו את ילדיכם לא לזרוק לאסלה שום דבר, דאגו שיהיה פח אשפה בסמוךלאסלה במקום בולט לעין כדי שהנושא יהיה ברור.

8.   תחזקואת מערכות החימום/קירור- החליפו את המסננים של מערכות המיזוג שלכם כפישהומלץ על ידי היצרן או בכל פעם שהפילטר מלא, הגבירו את התדירות בחודשי העומס.

9.   תחזוקתמרפסת- אם יש לכם מרפסת, שמרו עליה נקייה ונטולת עומס. ודאו שהניקוז נקי ואין עליםמעציצים שעלולים לסתום את הניקוז, סתימה במרפסות היא מהגורמים הנפוצים ביותרלהצפות בדירות ויצירת נזקים ממים החודרים לתוך הדירה. צינורות השקיה יש לוודא שסוגרים הרמטית לאחר כלשימוש.

 

10. צמצם את הרעש-  הימנע ממוזיקה רועשת או רעשים שעלולים להפריעלאחרים ועלולים לפגוע במערכת היחסים עם השכנים, או בשעות המנוחה בהן אסור להרעיש.

 

11. מנע מזיקים- שמור על מזון סגור ואשפה מנוהלתהיטב כדי למנוע מזיקים.

 

12. חלונות ודלתות מאובטחים- תמיד יש לאבטח חלונותודלתות ביציאה מהדירה.

 

13. אוורור טוב- שמרו על הדירה שלכם מאווררת היטבכדי למנוע עובש וטחב. אםאתם יוצאים לתקופות ארוכות מהבית, יש לדאוג להשאיר חלון פתוח חלקית בשני מקומותמנוגדים בבית כדי שתהיה סירקולציה טובה של אוויר צח לבית.

 

14. טיפול בשטיחים- יש לשאוב שטיחים באופן קבוע.

 

15. הימנע מנזקי מים- לעולם אל תשאיר מים זורמיםללא השגחה.

 

16. עקוב אחר השימוש בחשמל- הימנעו מעומס יתר שלשקעי חשמל על ידי כך שאינכם מרבים בשימוש במפצלים או ״משולש״ חשמל.

 

17.  פינויאשפה נכון- יש לפנות את האשפה כראוי ולבדוק עם וועד הבית או חברת האחזקה מהםהכללים לפינוי אשפה.

 

18.  בדוקבאופן קבוע תאורה- בדוק באופן קבוע והחלף נורות שרופות.

 

19.  הגן עלמשטחים- השתמש בתחתיות, מפות ומגנים אחרים כדי לשמור על משטחים נקיים משריטות.

 

20.  איןשיפוצים לא חוקיים- אין לבצע שינויים או שיפוצים ללא אישורים מתאימים ועדכון ועדהבית הבית על ביצוע שיפוץ, יש לבצע הגנה על שטחים ציבוריים והגנה על המעלית בעת ביצוע השיפוצים וכן שמירה עלהסדר והנקיון בשוטף היומיומי של השיפוץ כך שכל השטחים הציבוריים יהיו נקיים ולאמסוכנים לציבור ולילדים בפרט.

 

21.  חיותמחמד- אם מותר להכניס חיות מחמד, נקו אחריהן ומנעו מהם לפגוע ברכוש, דאגו לאסוף אתהגללים.

 

22. טיפול בצמחים- צמחי מים כנדרש והגנה על ריצוףומשטחים מפני נזקי מים אפשריים על ידי כך שתשימו צלחות לאיסוף מים בתחתית האדניות.יש לייבש מים ניגרים ככל ויהיו כדי למנוע בתי גידול ליתושים.

 

23.  בדוקחלונות- בדוק באופן קבוע חלונות לאיתור סדקים וודא שהם יכולים להיפתח ולהסגר כראוי.

 

24. הגבלת עישון בתוך הבית- באופן אידיאלי, הימנעלחלוטין מעישון בתוך הבית מכיוון שהוא משאיר שאריות וריח, ואף עלול לייצר שריפותודליקות מיותרות.

 

25. תחזק מנעולים ומפתחות- אל תכניס בכוח מפתחותלמנעולים וודא שמנעולים פועלים כראוי, בעת הצורך השתמש בחומרי סיקה פעם בשנה עלגוף המנעול.

 

26.  אחסןכראוי חומרים מסוכנים-  אחסן חומרי ניקויוחומרים מסוכנים אחרים כראוי כדי למנוע תאונות- יש לסמן על גבי המיכלים את תפקידםואת שימושם, אין לאכסן חומרים כימיים או חומרי ניקוי בתוך בקבוקי מים או משקהאחרים.

 

27. זהירות עם פריטים כבדים- היזהרו בעת העברתפריטים כבדים כדי למנוע נזק לרצפה או לקיר, ישנן מגוון שיטות לשינוע מוצרים כבדים״לבד״ על הריצפה ביניהן, מדבקות טפלון ששמים על רגלי הרהיט מכל חנות חומרי בנין,או בשיטה הישנה – פרוסות תפוחי אדמה בעובי של 2 ס״מ מתחת לרגלי הרהיט.. (יש לנקותאת שאריות העמילן מהריצוף)..

 

28.  כבד אתהאזורים המשותפים- דאגו למתקנים משותפים כמו חדרי כושר, בריכות, חדרי כביסה וכו',סדר ניקיון ושקט למען שכנות טובה וקיימות לאורך זמן.

 

29.  לשמורעל איטום אמבטיה- נקה באופן קבוע ובדקו את מצב האיטום בחדר האמבטיה ובפרט במישקבין אגן המקלחון / אמבטיה לבין הקירות שסביבו.

 

30. שמור על מטף כיבוי שימושי-  דע את מיקומו של המטף שלך וודא שהוא מתוחזק היטב,הניצרה במקומה, הוא כבד ולא ריק, אם ריק, יש להחליפו מיד, נסה לתרגל עם ילדיך ריצהאו גישה מהירה למטף בעת הצורך ותרגל איתם שימוש ״יבש״.

 

31. בדוק אטמים במקרר/מקפיא- בדוק ונקה באופן קבועאת האטמים במקרר/מקפיא שלך כדי לוודא שהם במצב תקין.

 

32.  ריהוטכבד מאובטח- הצמד רהיטים כבדים לקיר כדי למנוע התהפכות.

 

33. אבק באופן קבוע את הדירה שלך: אבק קבוע יכוללעזור לשמור על הדירה שלך נקייה ולהפחית אלרגנים.

 

34. שימו לב לחנייה- חנו במקום המיועד לכם והימנעומגרימת אי נוחות לאחרים.

 

35. מנע נזק לרצפה- השתמש ברפידות מגן מתחת לרגליהרהיטים כדי למנוע שריטות על הרצפה.

 

36.  חסוךבאנרגיה: כבה את האורות והמכשירים כאשר אינם בשימוש.

 

37.  שמורעל ניקוז נקי: נקה באופן קבוע את ניקוז המקלחת והכיור כדי למנוע סתימות.

 

38. שליטה ברמות הלחות- לחות גבוהה עלולה להוביללעובש, לכן השתמש במאווררי פליטה ומסירי לחות לפי הצורך.

 

39.  אלתערכו מסיבות לעתים קרובות:** התכנסויות גדולות עלולות להוביל לתלונות על רעש.

 

40.  הימנעמכימיקלים קשים לניקוי-  השתמש בחומריניקוי עדינים כדי למנוע נזק למשטחים.

 

41.  ניטורילדים- אם יש לך ילדים, וודא שהם מבינים את החשיבות של טיפול בנכס.

 

42. החלף באופן קבוע סוללות בשעונים/שלטים-  סוללות מתות עלולות לדלוף ולפגוע במכשירים.

 

43.  נגבואת המקלחת/אמבטיה לאחר השימוש- זה יכול לעזור במניעת הצטברות סבון וטחב.

 

44. נקו תנור באופן קבוע- הימנע מהצטברות של שומןומזון שרוף בתנור.

 

45.  בדקובאופן קבוע את מצב הריהוט- ודא שהריהוט במצב תקין ואינו גורם נזק לרצפה או לקירות.

 

46. השתמש בתריסים/וילונות כראוי- הימנע ממשיכה אומשיכה של חבל הוילון.

 

47.  שמורעל משטחי עץ: נקה והבריק רהיטים ורצפות עץ באופן קבוע.

 

 

48. בדוק ונקה את מסנן המדיח: ניקוי קבוע של מסנןהמדיח מסייע במניעת סתימות ושומר על יעילות המדיח.

 

49. הימנע משמירה על אשפה בפנים: השלך אשפה באופןקבוע כדי למנוע ריח ומזיקים.

 

50. פעל לפי כללי הסכם הדיירים: לכל הסכם דייריםעשויים להיות כללים ספציפיים- תמיד לעקוב אחריהם.

 

מבחינת שמירת שכנות טובה בין הדיירים בבנייןדירות, הנה 10 טיפים:

 

1.   כבדאת שעות השקט: ברוב בנייני הדירות יש שעות שקט. כיבוד הזמנים הללו עוזר לשמור עלסביבה שלווה ושכנות טובה.

 

2.   נקהאחרי עצמך באזורים משותפים: השאר תמיד אזורים משותפים, כגון חדרי אופניים, מחסניםולובי נקיים כפי שמצאת אותם.

 

3.   הורדאת רמות הרעש: צמצם למינימום מוזיקה רועשת, טלוויזיה ורעש אחר כדי למנוע הפרעהלשכנים.

4.   תקשרבגלוי ובנימוס: אם מתעוררות בעיות, תקשר את החששות שלך בפתיחות אך בנימוס.

5.   פעללפי הכללים: לכל בניין יש כללים. עמידה בהם מראה כבוד לשכניך ולהנהלה.

 

6.   שליטהבחיות המחמד שלך: אם יש לך חיות מחמד, וודא שהן אינן גורמות להפרעות. נקו אחריהםבאזורים משותפים.

 

7.   היומתחשבים בקירות משותפים: הימנע מקידוח, פטיש או השמעת רעשים חזקים ליד קירותמשותפים, ורק בעת הצורך, השתדלו להודיע על כך לשכנים ולהכינם למקרה שיש ילד ישן אופשוט תנסו למצוא הזמן המתאים ביותר, תמיד יש פתרון שמתאים לכולם.

 

8.   נהלאת האורחים שלך: ודא שהאורחים שלך מכבדים את חוקי הבניין ואת השכנים שלך.

 

9.   הימנעמחסימה של אחרים: אל תחסום מקומות חניה של אחרים או גישה למתקנים משותפים.

 

10. השתתפות באירועים קהילתיים: השתתפות בבניית אירועיםעוזרת לבנות סביבה ידידותית ומשתפת פעולה.