הפרויקטים שלנו

בין אם אתה קבלן ראשי או יזם, המחפש מנהל פרויקט לאתר בשלב הביצוע, אנו כאן כדי לתת לכם את המכלול המקיף ביותר של חברתנו לניהול פרויקטים, בדיקת חפיפת תוכניות, בחירת קבלנים ובדיקתם.
ביקורת לנעשה בשטח, תיאום כלל הדרישות לתחילת עבודות, בשלבי הביצוע השונים, איסוף כל הדרישות ממכוני הבדק והבקרה, מעקב אחר השלמות לדרישות לטופס 4, תיאום כספי ואישור חשבונות לקבלני משנה פאושליים ולמדידה בפרויקטים עם ליווי בנקאי ובתקצוב מעקב אחר לוחות זמנים ויצור לוחות זמנים ככל וידרש.

פרויקטים נבחרים

פניות דיירים

+972 52 5553904
csquareltd@gmail.com
Thank you! Your submission has been received!