פרוטוקול מסירה ראשונה בין הקבלן לדייר | משמעות וחשיבות

תהליךבניית בניין הינו תהליך מורכב וברוב המקרים תהליך מותאם אישית כאשר מתאפשר לדיירלבצע שינויי דיירים ושילוב של מוצרים מוזמנים אישית מהקבלן ומספקים חיצוניים.

 

תהליךבניית הבניין מורכב מביצועים אנושיים, לוגיסטיקה עם מספר חברות וספקים, קבלני משנהועשרות פועלים, מה שמאפשר מידי פעם אי הבנות, טעויות בין אם במשלוחי סחורה לאנכונים או הבנה לא ברורה של הנחיות שנמסרות ממעצבות הפנים או מתאמות השינויים.

 

לבעיהזאת יש פתרון פשוט אחד –

להיענותלקריאות הקבלן ולאשר איתו אלמנטים שונים בהתאם לשלבי הביצוע והזימונים שלו.

 

הזימוניםהנפוצים הם:

1.   קריאה לדייר לסימון שורת הבניה הראשונה של מחיצותהפנים.

2.   קריאה לדייר לאישור אריחי הריצוף והחיפוי השונים.

3.   פרוטוקול מסירה ראשונה ובו עוברים על:

א.    מיקומי נקודותהחשמל והאינסטלציה.

ב.    ההכנות השונות-לרבות מיקומי חשמל וניקוז למזגנים.

ג.     חלונות- פתיחהוסגירה ללא חשמל.

ד.     הרכבת מטבחיסטנדרט ומשטחי השיש.

ה.    מעקות מרפסותומסתורי הכביסה.

ו.      איכות הריצוףויישומו (ככל ונראה לעין), לרבות יישום פאנלים.

ז.     איכות ותקינותהתקנת דלתות הפנים והמשקופים, מנעולים וכו.

ח.    בדיקת ארונותנגרות לסניטרי (ארונות אמבטיה).

ט.    סגירה ופתיחהשל דלתות וחלונות הממד.

י.      סגירה פתיחהונעילת דלת הכניסה לדירה.

יא.   תקינות אבזריהחשמל ויזואלית ובמגע (כנראה שלא יהיה חשמל בעת ביצוע הפרוטוקול).

4.   מסירה סופית:

4.1.       קבלת מפתחות לדירה.

4.2.       קבלת תעודות אחריות למטבח, למזגן, לדלתות,ולסניטרי.

4.3.       קבלת חבלי כביסה.

4.4.       הרכבת מושבי אסלה, ולחצני הדחה לאסלות

4.5.       ברזים לרבות ברזי מטבח וכיורים.

4.6.       תקינות פעילות התריסים.

4.7.       צנרות גז במיקום.

4.8.       תקינות כל נקודות המאור ושקעי החשמל.

4.9.       כל הליקויים מפרוטוקול המסירה הראשון – תקיניםוכל הליקויים הוסרו.

4.10.    ספר תחזוקה לדירה.

4.11.    רישום מונה מים דירתי ביום המסירה.

4.12.    רישום מונה חשמל דירתי ביום המסירה.

4.13.    מסירת מחסן +מפתחות + תשריט מיקום המחסן.

4.14.    מסירת חניה + תשריט למיקומה.

4.15.    עותק של פרוטוקול מסירה ראשון נקי וחתום.

4.16.    עותק של פרוטוקול מסירה סופי נקי וחתום.

 

 

חשוב להיענות בהקדם האפשרי לקריאות הקבלן וזאתכדי לשמור על רציפותו במסירות הדירות.

 

דיירים רבים נוטים לחשוב שאם אין חשמל או אם איןחלון או בטענה נוספת שהדירה אינה גמורה בעת זימון לפרוטוקול הראשון אז הדיירים עלדעת עצמם מבטלים או דוחים את הזימון לביצוע הפרוטוקול.

החלטה זו של הדייר/בעלים אינה מיטיבה עימו היותוהם למעשה מפריעים למהלך הביצוע התקין של הקבלן ולא מאפשרים לו להתקדם הלאהבשלבים.

כל הליך המסירה הראשונה הוא לטובתכם הדייריםובעלי הדירות שכן כל הערה רלוונטית שיש לכם לאיכות הדירה – זה המקום לציין אותה.

 

בניגוד למחשבה הרווחת שלבעלי דירות, בו הם יקחו כל החלטה שהם רוצים באופן עצמאי – כמו לא להגיעלפרוטוקולים, הקבלן למעשה יזוכה בזמן אותו הדייר מעכב במסירת הדירה.