ברזילי 6

ראשון לציון

אדריכל
שיראל לובלסקי-לוי, אדריכלות ושימור מבנים
יזם
שתית
גודל
14 יח״ד
תמא 38/1