הגנים 11 מגרש 303

רמת שרון

אדריכל
כהנא אדריכלים
יזם
קבוצת רכישה
גודל
32 יח״ד 12,500 מ״ר
מגורים