מגדלי שיר

גבעת שמואל

אדריכל
כנען שנהב אדריכלים
יזם
לנדרו מקבוצת רייסדור
גודל
3 בניינים בני 20 קומות 204 יח״ד
מגורים+ מסחר