נופים

מודיעין

אדריכל
א.בהר מ.מושקוביץ אדריכלים
יזם
אלדד פרי אסטרטגיות
גודל
13 בניינים 112 יח״ד
בנייני מגורים – קבוצת רכישה